Průběh spolupráce

Finanční poradenství se posunulo v České republice za poslední roky dopředu. Už to není masový prodej finančních produktů. Poradenství je především o klientových potřebách a cílech. Spolupráci můžeme navázat ve dvou rovinách. Buďto vyřeším jednotlivé požadavky s ohledem na Vaši životní situaci, nebo sestavím kompletní finanční plán, ve kterém se definují všechny Vaše cíle. Finanční plán pohlíží v souvislostech na celé Vaše portfolio, protože se ve financích jednotlivé oblasti překrývají a působí společně. Je to dlouhodobá spolupráce na vzájemné důvěře.

Ikonka krok 1

První komunikace s klientem, vstupní analýza dat

Ikonka krok 2

Vyhodnocení, koncept a prezentace řešení

Ikonka krok 3

Realizace finančního plánu

Ikonka krok 4

Následný servis a kontrola portfolia

Osobní finance

Pojistné produkty 

Skutečně potřebuji pojištění?

Ošetření rizik je základní stavební kámen finančního plánu. Správné zajištění pokrývá velikost maximální možné škody, nikoliv její pravděpodobnost. Klíčové je mít pokryta fatální rizika, která představují vážné ohrožení finanční stability. Odpovědný výpočet pojistné částky by měl zohlednit všechny příjmy pojištěného klienta a pozůstalých osob, jejich výdaje a závazky, majetek, sociální dávky i inflaci. Pokud by nebylo zohledněno, výsledná částka je pak zbytečně vysoká či naopak nízká. Zatímco pojistná částka příliš vysoko odčerpává finanční prostředky na zvýšeném pojistném, nízká částka vystavuje klienta či pozůstalé osoby finančnímu riziku.

Obrázek Finanční plánování fyzických osob

Rád s Vámi vše zkonzultuji dle zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • Životní a neživotní pojištění
 • Pojištění majetku a odpovědnosti
 • Pojištění motorových vozidel 
 • Další pojištění (profesní odpovědnost, cestovní pojištění, pojištění cizinců, odpovědnosti zaměstnance)
 • Pojištění podnikatelů (živelní, havarijní, odpovědnost za škodu a další pojištění)

Úvěry a hypotéky 

Co je úvěr a k čemu je dobrý?

Úvěry mohou pomoci splnit cíle ve finančním plánu, pokud není k dispozici dost vlastních prostředků. Dobré dluhy pomáhají bohatnout, špatné pomáhají chudnout. Špatné dluhy jsou typicky na spotřební majetek. Z krátkodobého hlediska je problém vyřešený, z hlediska dlouhodobého může nastat problém, když je třeba dluh splácet. Špatné dluhy zbytečně odčerpávájí finanční prostředky z účtu   a ostatní cíle se mohou vzdálit. Dobré dluhy naopak pomáhají bohatnout a jsou takové, které poskytují levně cizí peníze, aby peníze vlastní mohly být lépe investovány. Typicky dobrým dluhem může být hypoteční úvěr, protože vlastní peníze lze investovat jinám a lépe. Rád s Vámi vše zkonzultuji dle zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru:

 • Spotřebitelský úvěr na bydlení (účelový a neúčelový hypoteční úvěr, zajištěný i nezajištěný úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr)
 • Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení (neúčelové bankovní i nebankovní úvěry, leasing)
 • Úvěry pro podnikatele (neřídí se zákonem 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru)
 • Úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (neřídí se zákonem 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru)

Investice a spoření 

Investovat, či spořit?

Investování je aboslutním základem finančního plánu, které se definuje jako vzdání se známé současné hodnoty finančních prostředků, aby v budoucnu získali neznámou hodnotu. Přitom se předpokládá, že budoucí hodnota bude vyšší. Pomocí pravidelných a jednorázových investic se dosahuje střednědobých a dlouhodových cílů. Investování probíhá tak, že se nakoupí takzvaná aktiva. Aktiva jsou majetek, který je pořizován s vidinou budoucího výnosu z jejich vlastnění. Výnos může být buďto průběžný nebo kapitálový. Součet obou je pak výnos celkový. V souvislosti s investováním se lze setkat také s pojmem spoření. Při spoření se vkládají peníze do produktů s předem daným výnosem. Jako spoření se označují například spořicí vklady, termínované vklady nebo stavební spoření. Rád s Vámi vše zkonzultuji dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

 • Investiční poradenství, přijímání a předávání pokynů investičních nástrojů
 • Dle paragrafu 29 odst. 3 ZPKT (cenné papíry kolektivního investování, fondy kvalifikovaných investorů, dluhopisy s prospektem, dluhopisy České republiky, HZL)
 • Stavební spoření se státní příspěvkem, spořící účty, termínované vklady
 • Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění
 • Komodity (fyzické zlato a stříbro)

Firemní finance

Analýza pojistných rizik 

Pojištění OSVČ nebo právnických osob vyžaduje individuální přístup, protože pojistná rizika jsou závislá na oboru činnosti, ve kterém podnikáte. Důkladné zjištění potřeb a nastavení optimálních pojistných částek je základem pro správné nastavení krytí vybraných rizik. Nesmírně důležitá je detailní analýza pojistných podmínek, které se napříč pojistným trhem velmi liší. Přidaná hodnota je ve správném výběru pojišťovny.

Obrázek Firemní finance

Úvěry pro BD a SVJ 

BD a SVJ mají práci s provozem, údržbou a opravami domu. Nemovitosti vyžadují dlouhodobou péči a potřebují nezbytnou investici, kterou lze řešit buď z fondu oprav nebo úvěrem. Úvěr je účelový na financování investičních potřeb, jako je oprava, rekonstrukce a modernizace bytového domu, refinancování stávajících úvěrů, či koupě v rámci privatizace měst a obcí. Přidanou hodnotou je optimální řešení a individuální přístup s vybranou finanční institucí, analýza úvěrové smlouvy či presentace návrhu na členské schůzi.

Podnikatelské úvěry a leasing 

OSVČ nebo právnická osoba vyžaduje individuální přístup, kde je důležité udělat hlubší analýzu a zjistit, jestli jsou požadované možnosti realizovatelné. Přidaná hodnota je zahrnuta v předložení výběru nabídek oslovených institucí a jejich důkladná analýza, sumarizace veškerých podkladů, kontrola a zpracování žádosti o úvěr. Po schválení vybranou finanční institucí následuje kontrola úvěrových smluv, srozumitelné vysvětlení jejího obsahu, řešení případných námitek, asistence při podpisu a čerpání úvěru.

Privátní poradenství

Jedná se o odbornou a individuální konzultaci ohledně jakékoliv Vaší potřeby, kde dokáži doporučit vhodné úpravy portfolia bez nutnosti uzavření jakéhokoliv finančního produktu. Výsledkem může být pouze výstup, podle kterého si sestavíte případné portolio individuální cestou, nebo vytvoření kompletního finančního plánu, který budeme realizovat společně. Platíte až v momentě, kdy znáte výsledek a jste s ním spokojeni.

Poradenství obsahuje:

 • Komplexní vstupní analýzu
 • Následné vyhodnocení a přípravu
 • Presentování řešení a předání zpracovaného materiálu
Obrázek Placené privátní poradenství

Následný servis:

 • konzultace a asistenční služby
 • pomoc s likvidací pojistných událostí
 • nezávislý pohled na nabídky produktů napříč trhem
 • informace o vývoji investičních portfolií
 • revize konceptu
 • zasílání aktualit

Elektřina a plyn 

Za svícení a topení zaplatím vždy...

Energetika a její odvětví zažila v poslední době turbulentní období. Už neplatí, že by se zákazníci ohlíželi za novým dodavatelem jen kvůli ceně. Důležitá je i stabilita vybraného dodavatele, všichni si pamatujeme nepříjemné situace s krachem některých z nich. Pokud půjdeme po ceně, ta se skládá ze dvou složek, kde část ceny určuje stát, neregulovanou část trh. Změnou dodavatele ovlivníme onu tržní složku, výsledkem je kýžená úspora. Při pořízení nového bydlení se řeší i přepis odběrného místa na nového odvěratele, který mohu v případě potřeby zařídit za Vás.

 

Obrázek Placené privátní poradenství

Napište mi

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost FVV s.r.o. a její jednatel Ing. Marek Jůzl, který je činný v oblasti:

 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
 • zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění


pro společnost SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.